繁华鸟:打造平易近族制鞋工业的一壁旗号
 • Posted_by 亚博平台app-应用下载
 • 2022-05-13

 “繁华鸟”,代表着吉利 ,意味着企业神驰夸姣、欣欣茂发的心愿。当你安步在海内各年夜阛阓的皮鞋专区,总能发明繁华鸟的身影;当你有时机到俄罗斯 、美国、新加坡、巴西等国度,不经意间你就有可能发明繁华鸟专卖店 。 繁华鸟 ,这个已经经飞入海内外平常黎民家的皮鞋品牌,正已经“立异求成长 、质量求保存、治理创效益”的理念为宗旨,介入市场的竞争以及树立身牌的形象 ,意欲打造平易近族制鞋工业的一壁旗号。 “石狮繁华鸟集团公司”开办于1992年,其前身为1984年创建的几十个工人的石狮游览记念品综合厂。颠末二十多年的艰辛创业,现已经成长成为无形资产跨越31.8亿元(2004年评定) ,拥有现代化尺度厂房12万平方米,16条国际进步前辈的制鞋流水线,固定资产跨越6个亿 ,现有员工4500多人的 ,集皮鞋、衣饰 、电子、箱包、烟草为一体的综合性企业集团 。 今朝,繁华鸟集团的主业———繁华鸟品牌皮鞋已经形成为了中高等男鞋 、中高等女鞋、高中低档休闲鞋等系列组合。 公司从人力资源、产物开发 、出产跟踪 、发卖办事、财政数据等方面全方位实施电脑化功课,实施科学化治理 ,充实哄骗科技上风提高出产效率。同时全员导入以“质量铸名牌”的品质意识,不停提高产物质量,成立了较完美的质量治理系统 ,前后经由过程了ISO9001质量治理系统认证以及ISO14001情况治理系统认证双认证 。 在海内市场上,“繁华鸟”品牌获得天下消费者的承认,发卖网点充满天下各地 ,专卖店、店中店达2800多个,市场据有率位居偕行前列。繁华鸟品牌精良的发卖事迹与靠得住的产物质量深患上泛博消费者以及社会各界人士的一致好评,从而被国度质检总局认定为“中国名牌产物” 、“国度免检产物”、“中国着名牌号”、“中国真皮领先鞋王”等百项国度级声誉。 在国际市场上 ,繁华鸟已经开拓了俄罗斯 、美国、新加坡、巴西等50多个国度市场,出口量占到总产量的50%以上 。最近几年来,繁华鸟公司鼎力大举实行品牌战略 ,以市场为先导 ,以每一年二季主题推广营销与路面观点秀,打造品牌新主意品牌企业。今朝,繁华鸟已经举行了马德里牌号国际注册 ,产物销往俄罗斯 、欧洲、韩国、日本等50多个国度以及地域。 “繁华鸟”在公司品牌战略的有用动员下,市场知名度以及佳誉度不停提高,培育了一多量忠诚消费者 ,“繁华鸟”已经经成为海内皮鞋市场中一个强势品牌,并向国际品牌倡议打击 。“繁华鸟”的方针就是:要打造平易近族制鞋工业的一壁旗号 。

亚博平台app-应用下载

【读音】:

 “fán huá niǎo ”,dài biǎo zhe jí lì ,yì wèi zhe qǐ yè shén chí kuā jiāo 、xīn xīn mào fā de xīn yuàn 。dāng nǐ ān bù zài hǎi nèi gè nián yè huán huì de pí xié zhuān qū ,zǒng néng fā míng fán huá niǎo de shēn yǐng ;dāng nǐ yǒu shí jī dào é luó sī 、měi guó 、xīn jiā pō 、bā xī děng guó dù ,bú jīng yì jiān nǐ jiù yǒu kě néng fā míng fán huá niǎo zhuān mài diàn 。 fán huá niǎo ,zhè gè yǐ jīng jīng fēi rù hǎi nèi wài píng cháng lí mín jiā de pí xié pǐn pái ,zhèng yǐ jīng “lì yì qiú chéng zhǎng 、zhì liàng qiú bǎo cún 、zhì lǐ chuàng xiào yì ”de lǐ niàn wéi zōng zhǐ ,jiè rù shì chǎng de jìng zhēng yǐ jí shù lì shēn pái de xíng xiàng ,yì yù dǎ zào píng yì jìn zú zhì xié gōng yè de yī bì qí hào 。 “shí shī fán huá niǎo jí tuán gōng sī ”kāi bàn yú 1992nián ,qí qián shēn wéi 1984nián chuàng jiàn de jǐ shí gè gōng rén de shí shī yóu lǎn jì niàn pǐn zōng hé chǎng 。diān mò èr shí duō nián de jiān xīn chuàng yè ,xiàn yǐ jīng chéng zhǎng chéng wéi wú xíng zī chǎn kuà yuè 31.8yì yuán (2004nián píng dìng ),yōng yǒu xiàn dài huà chǐ dù chǎng fáng 12wàn píng fāng mǐ ,16tiáo guó jì jìn bù qián bèi de zhì xié liú shuǐ xiàn ,gù dìng zī chǎn kuà yuè 6gè yì ,xiàn yǒu yuán gōng 4500duō rén de ,jí pí xié 、yī shì 、diàn zǐ 、xiāng bāo 、yān cǎo wéi yī tǐ de zōng hé xìng qǐ yè jí tuán 。 jīn cháo ,fán huá niǎo jí tuán de zhǔ yè ———fán huá niǎo pǐn pái pí xié yǐ jīng xíng chéng wéi le zhōng gāo děng nán xié 、zhōng gāo děng nǚ xié 、gāo zhōng dī dàng xiū xián xié děng xì liè zǔ hé 。 gōng sī cóng rén lì zī yuán 、chǎn wù kāi fā 、chū chǎn gēn zōng 、fā mài bàn shì 、cái zhèng shù jù děng fāng miàn quán fāng wèi shí shī diàn nǎo huà gōng kè ,shí shī kē xué huà zhì lǐ ,chōng shí hǒng piàn kē jì shàng fēng tí gāo chū chǎn xiào lǜ 。tóng shí quán yuán dǎo rù yǐ “zhì liàng zhù míng pái ”de pǐn zhì yì shí ,bú tíng tí gāo chǎn wù zhì liàng ,chéng lì le jiào wán měi de zhì liàng zhì lǐ xì tǒng ,qián hòu jīng yóu guò chéng le ISO9001zhì liàng zhì lǐ xì tǒng rèn zhèng yǐ jí ISO14001qíng kuàng zhì lǐ xì tǒng rèn zhèng shuāng rèn zhèng 。 zài hǎi nèi shì chǎng shàng ,“fán huá niǎo ”pǐn pái huò dé tiān xià xiāo fèi zhě de chéng rèn ,fā mài wǎng diǎn chōng mǎn tiān xià gè dì ,zhuān mài diàn 、diàn zhōng diàn dá 2800duō gè ,shì chǎng jù yǒu lǜ wèi jū xié háng qián liè 。fán huá niǎo pǐn pái jīng liáng de fā mài shì jì yǔ kào dé zhù de chǎn wù zhì liàng shēn huàn shàng fàn bó xiāo fèi zhě yǐ jí shè huì gè jiè rén shì de yī zhì hǎo píng ,cóng ér bèi guó dù zhì jiǎn zǒng jú rèn dìng wéi “zhōng guó míng pái chǎn wù ”、“guó dù miǎn jiǎn chǎn wù ”、“zhōng guó zhe míng pái hào ”、“zhōng guó zhēn pí lǐng xiān xié wáng ”děng bǎi xiàng guó dù jí shēng yù 。 zài guó jì shì chǎng shàng ,fán huá niǎo yǐ jīng kāi tuò le é luó sī 、měi guó 、xīn jiā pō 、bā xī děng 50duō gè guó dù shì chǎng ,chū kǒu liàng zhàn dào zǒng chǎn liàng de 50%yǐ shàng 。zuì jìn jǐ nián lái ,fán huá niǎo gōng sī dǐng lì dà jǔ shí háng pǐn pái zhàn luè ,yǐ shì chǎng wéi xiān dǎo ,yǐ měi yī nián èr jì zhǔ tí tuī guǎng yíng xiāo yǔ lù miàn guān diǎn xiù ,dǎ zào pǐn pái xīn zhǔ yì pǐn pái qǐ yè 。jīn cháo ,fán huá niǎo yǐ jīng jǔ háng le mǎ dé lǐ pái hào guó jì zhù cè ,chǎn wù xiāo wǎng é luó sī 、ōu zhōu 、hán guó 、rì běn děng 50duō gè guó dù yǐ jí dì yù 。 “fán huá niǎo ”zài gōng sī pǐn pái zhàn luè de yǒu yòng dòng yuán xià ,shì chǎng zhī míng dù yǐ jí jiā yù dù bú tíng tí gāo ,péi yù le yī duō liàng zhōng chéng xiāo fèi zhě ,“fán huá niǎo ”yǐ jīng jīng chéng wéi hǎi nèi pí xié shì chǎng zhōng yī gè qiáng shì pǐn pái ,bìng xiàng guó jì pǐn pái chàng yì dǎ jī 。“fán huá niǎo ”de fāng zhēn jiù shì :yào dǎ zào píng yì jìn zú zhì xié gōng yè de yī bì qí hào 。

发表评论